Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

freshpoison
Najseksowniejsze u mężczyzny jest dobre serce... 
Reposted fromlovvie lovvie viaiamanartist iamanartist
freshpoison
Reposted fromfourstrings fourstrings viaOnly2you Only2you
6391 f55d 500
Reposted frombrumous brumous viaOnly2you Only2you
freshpoison
0190 1710
Reposted fromniewychowana niewychowana viaOnly2you Only2you

March 20 2018

freshpoison
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk, 'Zrób mi jakąś krzywdę'
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viaOnly2you Only2you
freshpoison
1933 d32f
Reposted fromsandycopper sandycopper viaOnly2you Only2you
freshpoison
Co mam mówić, [...] czego ty ode mnie oczekujesz? Przecież jestem tak banalna, że aż typowa, nic się nie dzieje, jestem nigdzie i wszędzie, zawsze i nigdy. Kiedyś byłam bardziej, tak mi się przynajmniej wydawało, a teraz jestem mniej. Teraz tylko trwam, nie wierząc i nie oczekując.
— Marta Fox, "Ocalenie"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaOnly2you Only2you
freshpoison
A co jeśli w życiu właśnie powinno chodzić o te leniwe soboty, gdy razem z dziewczyną lub chłopakiem ogląda się Netflix i pije kawę (z mlekiem, bo weekend) i o niczym nie myśli, i nigdzie nie spieszy, bo praca została za drzwiami w piątek i wróci dopiero za dwa dni?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiamanartist iamanartist
freshpoison
freshpoison
5505 b806
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiamanartist iamanartist
9746 bc79 500
Reposted fromfreakish freakish viaOnly2you Only2you
freshpoison
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOnly2you Only2you
freshpoison
Reposted fromshakeme shakeme viaiamanartist iamanartist
freshpoison
freshpoison
Wytrzymałam bez Ciebie tydzień, więc wytrzymam też kolejny. I kolejny. I każdy następny też, aż w końcu przestanę je liczyć.
Reposted fromkarosia karosia viaOnly2you Only2you
freshpoison
5104 6992
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiamanartist iamanartist
freshpoison
Wyglądasz jak ktoś, kto się o coś zaczepił i nie może się uwolnić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiamanartist iamanartist
1622 0351
Reposted frompussyporn pussyporn viaiamanartist iamanartist
freshpoison
1564 9d37 500
Reposted fromnyaako nyaako viaOnly2you Only2you
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl