Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

freshpoison
3696 7606 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaredstripes redstripes
freshpoison
Reposted frombluuu bluuu viaredstripes redstripes
freshpoison
freshpoison
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viaredstripes redstripes
freshpoison
6236 ccfc
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaredstripes redstripes
freshpoison

October 15 2017

October 07 2017

freshpoison
freshpoison
Przyznaj się, czasami chciałabyś, żeby pozwolili Ci być słabą. Żeby ktoś po prostu Cię przytulił, ukołysał jak małe dziecko i nie oczekiwał lepszego charakteru, lepszych ocen, szczuplejszego ciała i szczerszego uśmiechu. Pozwoliłby Ci się wypłakać i przez tą jedną pieprzoną chwilę mogłabyś się rozpaść w czyichś ramionach. Potem wstaniesz taka jak zawsze, ale każdy z nas potrzebuję takiego momentu. Kompletnego upadku, całkowitej akceptacji otoczenia i wtedy, kiedy już jest najbardziej żałosnym człowiekiem jakiego znasz, on odbija się od dna i znowu jest silny. Czasami pozwól komuś umrzeć na Twoich rękach.
— prawdziwe.
Reposted fromafraidoflife afraidoflife viaiamanartist iamanartist
freshpoison
9962 7644
Reposted fromdailylife dailylife viaOnly2you Only2you
freshpoison
4016 31e1
Reposted frompesy pesy viaOnly2you Only2you
4704 3049 500
Reposted fromdivi divi viaOnly2you Only2you
2806 1021 500
Reposted frombrumous brumous viaOnly2you Only2you

October 06 2017

freshpoison
7849 d1dc
Reposted frombecausefuckyou becausefuckyou viaBloodMoon BloodMoon
2151 7d8c 500

habitudee:

this makes me happy

Reposted fromBloodMoon BloodMoon
freshpoison

Pisałem już o tym, ale się powtórzę. Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.

Co najwyżej za jakiś czas mogą się dziwić własnej głupocie, ale to już zupełnie inna historia.

— Pokolenie ikea
Reposted fromcasanovared casanovared viaBloodMoon BloodMoon
freshpoison
Love is not finding someone you can live with. It’s finding someone you can’t live without.
— Rafael Oritz
Reposted fromnoticeable noticeable viaBloodMoon BloodMoon
freshpoison
 Tak mi trzeba wiedzieć, że się ktoś o mnie troszczy w tym obcym świecie. I wiem, jak bardzo nie zasługuję na tę troskę - ja z moimi idiotycznymi depresjami i całą tą maszynerią spekulacji. 
— Halina Poświatowska
9809 6ab3
Reposted fromBloodMoon BloodMoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl