Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

freshpoison
1119 9ce5
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viarol rol

July 06 2015

freshpoison
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viaAmericanlover Americanlover
freshpoison
2450 4374 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
freshpoison
freshpoison
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaredstripes redstripes
freshpoison
9257 00c6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawoker182 woker182
freshpoison
5275 366d

July 04 2015

freshpoison
9085 3d30
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol

June 30 2015

freshpoison
7821 03a3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawoker182 woker182
Find me now. Before someone else does.
Haruki Murakami, “1Q84″ (via misswallflower)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
freshpoison
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
freshpoison
A żyć możesz tyl­ko dzięki te­mu, za co mógłbyś umrzeć. 
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromsilentdreamer silentdreamer
freshpoison
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viaAmericanlover Americanlover
freshpoison
Preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością.
Reposted fromcorin corin viaAmericanlover Americanlover
freshpoison
7410 6681

The Perks of Being a Wallflower (2012)

Reposted fromfantom fantom viasilentdreamer silentdreamer
freshpoison
Zrobiła więc najtrudniejszą rzecz w swoim życiu: odwróciła się, wyszła i zamknęła za sobą drzwi.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
freshpoison
3105 cd36 500
Reposted fromrol rol
freshpoison
7163 2ce5 500
Reposted fromrol rol
freshpoison
9214 d12c
Reposted fromrol rol

June 26 2015

freshpoison
6722 ecb4 500
Reposted fromniewinna niewinna viawoker182 woker182
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl