Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2018

freshpoison
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viahulagula hulagula
freshpoison
Ty znowu byłeś taki, że chciałam jeszcze bardziej.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viahulagula hulagula
freshpoison
1989 88ff 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazucha zucha
freshpoison
freshpoison
To bzdura, że mężczyzna ma Cię akceptować taką jaka jesteś. On ma za Tobą szaleć. I działać na Ciebie tak, że po jednym spojrzeniu nie możesz sobie przypomnieć hasła do skrzynki, które zmieniłaś trzy lata temu. W dzisiejszych czasach za bardzo ceni się wygodę, a zupełnie nie docenia chemii między ludźmi.
— Aleksandra Steć
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
Reposted fromshitsuri shitsuri viaOnly2you Only2you
freshpoison
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaOnly2you Only2you
freshpoison
5534 e833
Reposted fromsaltwater saltwater viaredstripes redstripes
freshpoison
5666 54d9
Reposted fromgreena greena viaredstripes redstripes
freshpoison
3884 76cd 500
Reposted fromgreenfox greenfox viaredstripes redstripes
freshpoison
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viaBloodMoon BloodMoon
freshpoison
freshpoison
freshpoison
Czas zawsze płynie z prędkością odwrotnie proporcjonalną do tej, jakiej od niego oczekujemy.
— Carlos Ruiz Zafón – Labirynt duchów
Reposted fromnyaako nyaako vialekkaprzesada lekkaprzesada
freshpoison
7194 c539
Reposted frommisza misza vialekkaprzesada lekkaprzesada

November 29 2017

freshpoison
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
3680 4cbd 500
Reposted fromdivi divi viaOnly2you Only2you
freshpoison
Twój pierwszy krok sprawi, że ona zrobi tysiąc kolejnych, ale musisz pokazać, że warto.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromoutoflove outoflove via17november 17november

October 22 2017

freshpoison
3696 7606 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaredstripes redstripes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl