Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2018

My grandmother once told me, ‘Relationships are work, honey, and they aren’t 50/50. Some days when I get up I only feel like giving 10%, then your granddaddy has to give 90% that day. But there is always 100% love.‘
Leigh Ann Lunsford
(via wordsnquotes)
freshpoison
6011 e2a0
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover

May 17 2018

0648 6122
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaOnly2you Only2you
freshpoison
4887 1279
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaAmericanlover Americanlover

April 03 2018

freshpoison
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viaBloodMoon BloodMoon
freshpoison
Ci ludzie są tak piekielnie dumni ze swojej nienawiści! Nienawiść jest wygodna i przychodzi z łatwością. To miłość wymaga wysiłku, miłość za którą każdy z nas musi zapłacić. Miłość ma swoją cenę i właśnie w tym leży jej wartość. 
— Erika Johansen
Reposted fromselsey selsey viaBloodMoon BloodMoon
freshpoison
Nauczyłem się, że kiedy człowiek jest zakochany to nie odróżnia dobra od zła. 
— "Desperate Housewives"
9295 63d5 500
freshpoison
4985 1e1e
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaOnly2you Only2you
freshpoison

Kiedy po raz pierwszy ktoś zacznie rozdeptywać ci palce, myślisz, że to nieprawda, a potem przychodzi zdziwienie, że człowiek może coś takiego zrobić z drugim człowiekiem. Ale nie bardzo masz czas to przemyśleć, bo właśnie oddają ci mocz na twarz i ty znowu myślisz, że to nieprawda, że bo przecież ten człowiek rozkraczony nad tobą ma takie samo serce, nerki i ten sam wstyd.

 

- Marek Hłasko „Sowa, córka piekarza”

Reposted fromwhatever18 whatever18 viaOnly2you Only2you
freshpoison
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaOnly2you Only2you
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viaOnly2you Only2you
7387 6752
Reposted fromrawriot rawriot viaOnly2you Only2you
freshpoison
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viaOnly2you Only2you
freshpoison
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaOnly2you Only2you
freshpoison
1812 9097
Reposted fromsarazation sarazation viaOnly2you Only2you
freshpoison
1979 14cc 500
Reposted fromsarazation sarazation viaOnly2you Only2you
freshpoison
1719 e9af
Reposted fromsarazation sarazation viaOnly2you Only2you

March 21 2018

freshpoison
2697 6599
Reposted frommasters masters viaredstripes redstripes
freshpoison
1288 a7c3 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viaredstripes redstripes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl