Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

1382 b94c 500
freshpoison
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaOnly2you Only2you

September 10 2017

2442 7da3
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaOnly2you Only2you
freshpoison
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaOnly2you Only2you
6085 fd6c
freshpoison
2103 d080
Reposted fromkarahippie karahippie viaOnly2you Only2you
freshpoison
3315 e4b8
Reposted fromweheartit weheartit viaOnly2you Only2you
freshpoison
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOnly2you Only2you
freshpoison
8747 90f4
Reposted fromzenibyja zenibyja viaOnly2you Only2you
freshpoison
1646 9c11 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaOnly2you Only2you
8962 de3e
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaOnly2you Only2you
freshpoison
Paradoks szczerości polega na tym, że najpierw ludzie jej od Ciebie oczekują, a potem maja do Ciebie o nią pretensje.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaOnly2you Only2you
freshpoison
2752 7d7f
Reposted fromTeardrops Teardrops viaOnly2you Only2you
freshpoison
Nie wiem jak się nie bać. Wiem, co pomaga w likwidowaniu lęku. (...) Bez wątpienia - regularne spanie w jednym łóżku z osobą, o której wiemy, że gdy będziemy mieli 39 stopni gorączki, ona pójdzie nam do apteki i ugotuje nam rosół.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromherside herside viaiamanartist iamanartist
freshpoison
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaBloodMoon BloodMoon

July 06 2015

freshpoison
4504 41ad
Reposted frommaniamania maniamania viaAmericanlover Americanlover
freshpoison
2450 4374 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarol rol
freshpoison
freshpoison
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaredstripes redstripes
freshpoison
9257 00c6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawoker182 woker182
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl