Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viaOnly2you Only2you
7031 3946
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaOnly2you Only2you
freshpoison
Reposted fromcorvax corvax viaOnly2you Only2you
freshpoison

"Nietrudno kochać kogoś efektownego, doskonałego, dobrze ubranego; taka miłość jest tylko nic nie znaczącym odruchem, który wywołuje w nas automatycznie przypadkowość piękna; jednakże wielka miłość pragnie stworzyć kochaną istotę właśnie z niedoskonałego stworzenia, które zresztą jest stworzeniem tym bardziej ludzkim, im mniej doskonałym".

— Milan Kundera "Życie jest gdzie indziej"
Reposted fromperfectsense perfectsense viaOnly2you Only2you
freshpoison
4826 54d6 500
"Najważniejszym warunkiem dla rozwoju miłości życia jest bycie z ludźmi, którzy kochają życie. Miłość życia udziela się bez słów. Wyraża się bardziej w gestach niż ideach, w tonie głosu bardziej niż w słowach. Można ją dostrzec bardziej w zdrowej atmosferze wokół osoby lub grupy niż w oficjalnych zasadach i regułach, zgodnie z którymi życie ma być organizowane."  /Erich Fromm. Wojna w człowieku.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaOnly2you Only2you
freshpoison
Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa viaredstripes redstripes
freshpoison
2697 6599
Reposted frommasters masters viaredstripes redstripes
freshpoison
3297 2a89 500
Reposted fromwentyl wentyl viaOnly2you Only2you

January 10 2018

freshpoison
Miłość to też rozmowy, siedzenie razem i picie herbaty, takie pobycie. Lubienie, no.
— Jacek Braciak
Reposted fromnaturalginger naturalginger viahulagula hulagula
freshpoison
Ty znowu byłeś taki, że chciałam jeszcze bardziej.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viahulagula hulagula
freshpoison
1989 88ff 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazucha zucha
freshpoison
freshpoison
To bzdura, że mężczyzna ma Cię akceptować taką jaka jesteś. On ma za Tobą szaleć. I działać na Ciebie tak, że po jednym spojrzeniu nie możesz sobie przypomnieć hasła do skrzynki, które zmieniłaś trzy lata temu. W dzisiejszych czasach za bardzo ceni się wygodę, a zupełnie nie docenia chemii między ludźmi.
— Aleksandra Steć
Najpiękniejszym widokiem jest człowiek uśmiechający się z Twojego powodu, szczególnie, jeśli jest to człowiek, który ukradł Ci choć kawałek twojego wnętrza.
Reposted fromshitsuri shitsuri viaOnly2you Only2you
freshpoison
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaOnly2you Only2you
freshpoison
5534 e833
Reposted fromsaltwater saltwater viaredstripes redstripes
freshpoison
5666 54d9
Reposted fromgreena greena viaredstripes redstripes
freshpoison
3884 76cd 500
Reposted fromgreenfox greenfox viaredstripes redstripes
freshpoison
8964 2fa4 500
Reposted fromnutt nutt viaBloodMoon BloodMoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl